Pre Cruise Programs

click picture for details

GÓI TOUR A (6-Ngày)

from 640€
ĐÔNG ÂU – DI TÍCH LỊCH SỬ THỜI TRUNG ĐẠI
Áo (Vienna) | Hungary (Budapest) | Croatia (Zagreb)

GÓI TOUR B (7-Ngày)

from 620€
CHÂU ÂU THU NHỎ - SLOVENIA VÀ CROATIA TOUR
Ljubljana (Slovenia) | Zagreb – Hồ Plitvice - Zadar (Croatia)

Gallery